Actieve Natuurbescherming

actievenatuurbescherming.nl

Passieve natuurbescherming (wet- en regelgeving) alleen is niet voldoende. We kunnen veel meer doen voor de natuur met actieve natuurbescherming. Natuur is mooi en noodzakelijk voor ons welzijn. Natuur hoeft ons niet te beperken, maar kan ons juist faciliteren.

Opdracht van het min. van Economische Zaken

Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden. Het ministerie van Economische Zaken heeft Arnold van Kreveld en Kees Bastmeijer de opdracht gegeven een rapport te schrijven over Actieve Natuurbescherming, oftewel het laten treffen van maatregelen ten behoeve natuurverbetering onder de Wet natuurbescherming.

Download hier gratis het rapport: Meer natuur minder knel. 

Actieve Natuurbescherming, daarom! 

Nederlandse Natuur, Wereld Natuur!

Als jij je nog afvraagt waarom we onze natuur meer moeten beschermen dan wat de wet- en regelgeving ons voorschrijft, kijk dan eens op nederlandsenatuur.nl